Pages

Thema's


Waarom thema's

De hele wereldgeschiedenis opschrijven. Ambitieuzer kan bijna niet. Hoe doe je dat? Waar te beginnen?
Waarom is misschien een betere vraag:
  • Het huidige geschiedenisonderwijs stamt uit de 19e eeuw
  • Geschiedenis richt zich nog steeds op de natiestaat die in de 19e eeuw tot bloei kwam
  • Ondertussen maken we deel uit van Europa, een Europa dat zich snel uitbreid
  • Met de komst van Internet en de globalisering van de handel moet de blik wat ruimer worden


Thematisch versus Chronologish 

Traditioneel is geschiedenis chronologisch opgebouwd. Dat is logisch als je het over de ontwikkeling tot de natiestaat hebt, en vooral als je uitgaat van een vooruitgangsgedachte waarin die staat het ultieme doel is. Chronologie wordt problematisch als je het over verschillende onderwerpen wilt hebben, en het liefst zonder oordelen over beter en slechter. 
  • Ontwikkelingen lopen parallel, en niet in serie;
  • Verschillende plaatsen in de wereld maken vergelijkbare ontwikkelingen door, maar die lopen niet synchroon;
  • Specifieke ontdekkingen of uitvindingen be├»nvloeden elkaar waardoor ontwikkelingen sneller verlopen, of juist trager.
  • Een chronologische opbouw is dwingt tot het beschrijven van verschillende onderwerpen in een bepaalde tijd. Daardoor gaat het overzicht verloren.
Een thematische opbouw heeft z'n eigen problemen, maar de flexibiliteit is geweldig. Het overzicht houden blijft lastig, maar misschien vind ik nog eens een goede tijdbalk. Suggesties zijn van harte welkom :)

Foto: rwkvisual

Geen opmerkingen:

Een reactie posten